Chuỗi Sự Kiện: BOH EcoTrail Run 2016

Event Coverage of BOH EcoTrail Run 2016 - Event Videos

BOH Tea Malaysia ghi lại khoảnh khắc Eco Trail 2016 thông qua sản xuất video. Cuộc chạy 8KM độc đáo này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn đất than bùn và phòng chống cháy rừng ở KLNFR, giúp hạn chế các vấn đề góp phần gây ra tình trạng ô nhiễm khói bụi trong nước. Tiền thu được từ sự kiện chjay bộ này sẽ được chuyển đến Trung tâm Môi trường Toàn cầu để giúp tài trợ cho nỗ lực bảo vệ môi trường này.

en_GBEnglish