GIF Animation: Bovril Jackpot Singapore

GIF Animation for Bovril Jackpot Singapore - Creative Services

Bovril khởi động một cuộc thi trên tường bằng cách sử dụng một GIF hoạt hình có tên là Bovril Jackpot. Chỉ cần bình luận với một ảnh chụp màn hình của GIF tạm dừng tại ô BINGO và chia sẻ những gì bạn thích về Bovril. 10 người chiến thắng may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên và sẽ giành được giải thưởng Bovril.

GIF Animation for Bovril Jackpot Singapore - Creative Services

en_GBEnglish