Ứng Dụng Địa Phương: IRIS Rewards – Giải Pháp Kinh Doanh Thông Minh

Download the IRIS Rewards app through Google Play or App Store.

IRIS Rewards là một giải pháp kinh doanh thông minh bao gồm:

  • Mobile QR Code Scanner & Ứng Dụng Xác Thực
  • Quản Lý Quy Đổi Phần thưởng

IRIS Rewards quản lý lấy mẫu sản phẩm và thưởng các hoạt động đổi quà một cách hiệu quả và chính xác thông qua xác minh và cung cấp mã QR theo dõi hiệu suất thời gian thực, nhân khẩu học của người tiêu dùng hàng tồn kho sản phẩm để giúp các marketers đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Tải ứng dụng IRIS Rewards tại Google Play.

Google Play Store Apple App Store

Screen grab of the IRIS Rewards App - App Development

 

en_GBEnglish