GIF Animation: Lotte Ngày Quốc Khánh SG

GIF Animation for Lotte SG National Day - Creative Services

LOTTE lkích hoạt một animated GIF đã kiểm tra người hâm mộ của họ các kỹ năng vận động bằng cách chụp ảnh màn hình của PEPERO Almond và gửi nó cùng với câu trả lời của họ cho câu hỏi, tại sao bạn thích trở thành một người Singapore? Với điều này, người tham gia có cơ hội giành được những người cản trở quà tặng từ PEPERO để ăn mừng và xem Diễu hành Quốc gia cùng.

GIF Animation for Lotte SG National Day - Creative Services

en_GBEnglish