Ứng Dụng Facebook: Sulwhasoo Snowise Brightening Serum

Screen grab of the Facebook App for Sulwhasoo Snowise Brightening Serum - App Development

Sulwhasoo đã ra mắt Ứng dụng Facebook đóng vai trò là trang đổi quà cho người hâm mộ để lấy mẫu Serum làm sáng tuyết mới, cùng với các sản phẩm và phương pháp điều trị khác của Sulwhasoo. Ứng dụng lấy mẫu này được tích hợp với IRIS Rewards, một ứng dụng được sử dụng để lấy mẫu sản phẩm, quà tặng khi mua, đổi phiếu giảm giá và các chiến dịch ứng dụng xã hội FB đăng ký để đổi quà khác.

Demo: https://goo.gl/wjDFhM

Screen grab of the Facebook App for Sulwhasoo Snowise Brightening Serum - App Development Screen grab of the Facebook App for Sulwhasoo Snowise Brightening Serum - App Development Screen grab of the Facebook App for Sulwhasoo Snowise Brightening Serum - App Development

en_GBEnglish