Microsite: Sulwhasoo Vẻ Đẹp Toàn Diện

Screen grab of the Sulwhasoo Microsite  - Web Design & Development

Sulwhasoo Singapore đã thực hiện chiến dịch tdigital marketing kỷ niệm 50 năm trong việc hoàn thiện nghiên cứu nhân sâm. Sulwhasoo đã phát động chiến dịch digital, bao gồm một video quảng cáo, ứng dụng Facebook và microsite www.swsholisticbeauty.com.

Microsite giới thiệu hành trình 50 năm của Sulwhasoo trong nghiên cứu nhân sâm. Là một phần của lễ kỷ niệm, thương hiệu chăm sóc da cũng liệt kê các hội thảo và lớp học làm đẹp độc quyền gói gọn bản chất của chiến dịch của họ cho vẻ đẹp toàn diện. Nó cũng có tính năng đổi mẫu, nơi họ đã được chuyển hướng đến trang Facebook của Sulwhasoo Singapore, để đổi mẫu sản phẩm.

Microsite

Screen grab of the Sulwhasoo Microsite - Web Design & Development Screen grab of the Sulwhasoo Microsite - Web Design & Development Screen grab of the Sulwhasoo Microsite - Web Design & Development Screen grab of the Sulwhasoo Microsite - Web Design & Development Screen grab of the Sulwhasoo Microsite - Web Design & Development Screen grab of the Sulwhasoo Microsite - Web Design & Development

Ứng Dụng Facebook

Screen grab of the Facebook App for Sulwhasoo Holistic Beauty - App Development Screen grab of the Facebook App for Sulwhasoo Holistic Beauty - App Development

en_GBEnglish